Szybki Długopis cz.2

£9.50


Back Cover

Przedstawiamy Szybki Długopis z cyklu Przyjaciele z Piórnika!

Tytułowy bohater książki – „Szybki Długopis” to specjalista od języka polskiego. Pomaga w szybkim opanowaniu umiejętności językowych. Przede wszystkim wspiera w lepszym rozumieniu języka potocznego i literackiego. Wykorzystuje do tego ilustracje, symbole, pytania. Zachęca do czytania, pisania i szybkiego zapamiętywania polskich słówek ich poprawnego graficznego zapisu. Wspiera uczniów w opanowaniu sprawności wypowiadania się w języku polskim w sposób ustny i pisemny.

Szybki Długopis to podręcznik dla dzieci 8-9-letnich uczących się języka polskiego poza Polską (IV poziom nauczania). Podręcznik wchodzi w skład serii „Przyjaciele z piórnika” i jest kontynuacją „Figlarnej Kredki”, „Sprytnego Ołówka” i „Ciekawskiego Pióra”.

Książka dla ucznia, podobnie jak poprzednie książki z serii „Przyjaciele z piórnika”, składa się z trzech części. W każdej części znajduje się 12 rozdziałów. Rozdziały mają uporządkowaną i czytelną budowę, dostosowaną do specyfiki zdobywania przez dziecko umiejętności kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich sprawności językowych. Treści książki (ilustracje, teksty, fotografie, grafiki, polecenia, zadania…) umożliwiają pracę z uczniem na każdym poziomie znajomości języka polskiego, od pracy nad rozumieniem prostych komunikatów w języku polskim, po rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę.

Część 2 zawiera 12 spójnych rozdziałów zgodnych z kalendarzem szkolnym (od stycznia do kwietnia)

Opis

Przedstawiamy Szybki Długopis z cyklu Przyjaciele z Piórnika!

Tytułowy bohater książki – „Szybki Długopis” to specjalista od języka polskiego. Pomaga w szybkim opanowaniu umiejętności językowych. Przede wszystkim wspiera w lepszym rozumieniu języka potocznego i literackiego. Wykorzystuje do tego ilustracje, symbole, pytania. Zachęca do czytania, pisania i szybkiego zapamiętywania polskich słówek ich poprawnego graficznego zapisu. Wspiera uczniów w opanowaniu sprawności wypowiadania się w języku polskim w sposób ustny i pisemny.

Szybki Długopis to podręcznik dla dzieci 8-9-letnich uczących się języka polskiego poza Polską (IV poziom nauczania). Podręcznik wchodzi w skład serii „Przyjaciele z piórnika” i jest kontynuacją „Figlarnej Kredki”, „Sprytnego Ołówka” i „Ciekawskiego Pióra”.

Książka dla ucznia, podobnie jak poprzednie książki z serii „Przyjaciele z piórnika”, składa się z trzech części. W każdej części znajduje się 12 rozdziałów. Rozdziały mają uporządkowaną i czytelną budowę, dostosowaną do specyfiki zdobywania przez dziecko umiejętności kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich sprawności językowych. Treści książki (ilustracje, teksty, fotografie, grafiki, polecenia, zadania…) umożliwiają pracę z uczniem na każdym poziomie znajomości języka polskiego, od pracy nad rozumieniem prostych komunikatów w języku polskim, po rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę.

W każdym rozdziale książki znajdują się teksty do czytania uczniom i do samodzielnej lektury. Są wśród nich wiersze, opowiadania i fragmenty dłuższych utworów, często lektur rekomendowanych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ich funkcją, poza rozwijaniem umiejętności samodzielnego czytania po polsku, jest rozbudzenie potrzeby czytania, pokazanie, że czytanie jest ze wszech miar potrzebne i może dawać wiele przyjemności. Teksty kultury zamieszczone w książce prowokują do stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, do rozmów na ważne tematy. Rozbudzają zainteresowania Polską i językiem polskim.
Książka łączy cechy podręcznika i zeszytu ćwiczeń, dostarcza informacji i zawiera szereg zadań służących wypracowywaniu umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, społecznych, poznawania dziejów Polski, oraz poznawania geografii i przyrody polskiej, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, a także umiejętności formułowania wniosków i spostrzeżeń w języku polskim. Teksty, grafiki i polecenia wspierają ucznia w rozwijaniu potrzeby i umiejętności samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia. Tematyka poruszana w książce jest spójna z tematyką rekomendowaną przez Podstawę Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i rozwijana w oparciu o teksty literackie, wśród których znajdują się fragmenty książek z kanonu polskiej literatury dziecięcej.

Kolorowe, wesołe, artystyczne ilustracje znajdujące się w książce ułatwiają poszerzanie zasobów leksykalnych uczniów, wspomagają rozumienie tekstów literackich, ułatwiają doskonalenie gramatycznej poprawności języka polskiego mówionego i pisanego w zakresie fleksji, słowotwórstwa i składni, zachęcają do kreatywności, mobilizując do logicznego myślenia, dedukowania, opowiadania, ćwiczeń w odróżnianiu informacji prawdziwych i fałszywych.

W skład kompletu edukacyjnego wchodzi:

 • „Szybki Długopis” – książka dla ucznia (części 1-3)
 • „Trening z Długopisem” – zeszyt dla ucznia (część 1-3)
 • „Lekcje z Długopisem” – konspekty zajęć dla nauczyciela (część 1-3)
 • Program nauczania – do pobrania ze strony www.literka.org
 • Dodatkowe karty pracy – do pobrania ze strony www.literka.org

Komplet materiałów edukacyjnych „Szybki Długopis” (IV poziom nauczania):

 • jest zgodny z „Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą” oraz z nową podstawową programową obowiązującą w Polsce (2017),
 • posiada pełną obudowę metodyczną,
 • uwzględnia problemy typowe dla dzieci dwujęzycznych,
 • uwzględnia różnice w poziomie znajomości języka polskiego wśród dzieci polonijnych,
 • jest dopasowany do specyfiki organizacyjnej i dydaktycznej uczenia języka ojczystego poza krajem w szkołach sobotnich,
 • umożliwia pracę w grupie o rożnym poziomie znajomości języka polskiego i zróżnicowanym tempie uczenia się,
 • otrzymał znakomite recenzje i opinie.

W serii „Przyjaciele z piórnika” ukazało się także:

„Figlarna Kredka” – dla dzieci w wieku 5 – 6 lat (poziom I)
„Sprytny Ołówek” – dla dzieci w wieku 6– 7 lat (poziom II)
„Ciekawskie pióro” – dla dzieci w wieku 7 – 8 lat (poziom III)

Dane szczegółowe

Format

Liczba stron

Oprawa

miękka

ISBN

9781916462052

Rok wydania

2019

Autor

Małgorzata Małyska

Wydawnictwo

Literka

Series

Przyjaciele z piórnika

Opinie

Opinie

There are no reviews yet.

Tylko zalogowani klienci, którzy zakupili produkt mogą komentować