Biography

Zdjęcie autora

Małgorzata Małyska

Małgorzata Małyska – nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN (199-2015), edukator oświaty, trener emisji głosu, specjalista ds. nauczania na odległość, trener efektywnych metod uczenia i szybkiego czytania, trener systemu “Edukacja przez ruch”.

Autorka ponad 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, przede wszystkim z zakresu nauczania/uczenia języka polskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wielu scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, upowszechnionych w środowisku oświaty w Polsce i poza Polską.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ponad 20 krajach świata. Adresatami tych szkoleń są nauczyciele w Polsce, nauczyciele polonijni, nauczyciele szkolnych punktów konsultacyjnych, nauczyciele szkół europejskich i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący w systemach oświaty różnych Państw.

Autorka i redaktorka materiałów edukacyjnych w ramach projektu “Włącz Polskę!”: teksty do nauki czytania, ponad 100 propozycji dydaktycznych do programu “Rok Polski”, podręczniki do programu “Dla chcącego nic trudnego” dla klas I-III, materiały edukacyjne dla dzieci w wieku 5-9 lat, opracowanie merytoryczne 2 programów nauczania (“Dla chcącego nic trudnego” oraz “Przyjaciele przedszkolaka”).

Autorka publikacji dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, m.in.:”Rozmawialiśmy o uczuciach” (WSiP), “Każdy z nas jest ważny” (WSiP), “Oswajamy strachy” (WSiP), “Twoi uczniowie mistrzami w czytaniu. Trening umiejętności” (WSiP), “Twoje dziecko mistrzem w czytaniu. Ćwiczenia i zabawy” (WSiP) oraz innych opracowań, publikacji w różnych czasopismach metodycznych.

Opracowała własną koncepcję nauki czytania, książki opublikowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP),
"Twoi uczniowie mistrzami w czytaniu, Trening umiejętności"
"Twoje dziecko mistrzem w czytaniu. Ćwiczenia i zabawy"

Ułożyła kilkadziesiąt tekstów do nauki czytania. Towarzyszą one dziecku w poznawaniu alfabetu. Zbudowane są wyłącznie z liter już wprowadzonych. Teksty te są pretekstem do odkrywania, jak wiele można powiedzieć, korzystając z ograniczonych zasobów. Opublikowano je w książce do I klasy na stronie www.wlaczpolske.pl

Books Of Małgorzata Małyska