Lekcje z Piórem cz.2 (PDF)

£9.00


Back Cover
„Lekcje z Piórem” to zbiór konspektów, które mają pomóc Nauczycielom w przygotowaniu się do zajęć z dziećmi pracującymi z książką Ciekawskie Pióro.
Książka w trzech częściach zawiera 36 przykładowych konspektów z opisem sytuacji edukacyjnych sprzyjających wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci. Autorka wskazuje na możliwe osiągnięcia dzieci w sferze fizycznej, społecznej, emocjonalnej i poznawczej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych w zakresie recepcji i produkcji języka polskiego.
Materiały metodyczne dla nauczyciela zawierają różnorodne rozwiązania dydaktyczne stwarzające dzieciom szanse odkrywania swoich mocnych stron oraz budowania świadomości rozwijających się kompetencji i wiary we własne możliwości.

Opis

„Lekcje z Piórem” to zbiór konspektów, które mają pomóc Nauczycielom w przygotowaniu się do zajęć z dziećmi pracującymi z książką Ciekawskie Pióro.
Książka w trzech częściach zawiera 36 przykładowych konspektów z opisem sytuacji edukacyjnych sprzyjających wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci. Autorka wskazuje na możliwe osiągnięcia dzieci w sferze fizycznej, społecznej, emocjonalnej i poznawczej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych w zakresie recepcji i produkcji języka polskiego.
Materiały metodyczne dla nauczyciela zawierają różnorodne rozwiązania dydaktyczne stwarzające dzieciom szanse odkrywania swoich mocnych stron oraz budowania świadomości rozwijających się kompetencji i wiary we własne możliwości.
Od Autora: 
Podobnie jak w Lekcjach z Kredką i Lekcjach z Ołówkiem, nie sugeruję Nauczycielom dokładnego odwzorowywania opisanych w konspektach sytuacji edukacyjnych. Publikując swoje pomysły na pracę z dziećmi, mam nadzieję, że przekonam Państwa do takiego patrzenia na nauczanie, które:
 • bezwzględnie akceptuje cel nadrzędny edukacji, a jest nim rozwój każdego dziecka, zatem nie opiera się na ocenianiu, punktowaniu, nagradzaniu i karaniu dzieci;
 • daje dzieciom radość, wyzwala emocje, a one pomagają w zapamiętaniu informacji, w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności i w rozumieniu zachowań, które są ważnym etapem w kształtowaniu właściwych postaw;
 • daje przestrzeń do budowania relacji, eksperymentowania, popełniania błędów, naprawiania ich i obserwowania własnych postępów;
 • nie opiera się na przymusie, pozwala na twórczą swobodę;
 • uwzględnia indywidualne możliwości każdego ucznia i pozwala na to, by proces nauczania przebiegał zgodnie z nimi, zachęca ucznia do ścigania się z samym sobą, a nie z innymi;
 • nie nastawia się na szybkie efekty, nie pogania nikogo, nie przyspiesza;
 • zauważa potencjał w każdym dziecku, wzmacnia jego mocne strony;
 • nauczyciela stawia w roli przyjaciela, obserwatora, doradcy, wzoru do naśladowania, animatora ciekawych sytuacji edukacyjnych, „drabiny”, dzięki której każde dziecko może wspiąć się na wyższy szczebel.

Każdy rozdział  Lekcji z Piórem” jest logicznie uporządkowany i zawiera:

 • temat zajęć,
 • cel ogólny w ujęciu holistycznym,
 • wymagania szczegółowe w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku polskim,
 • przewidywane osiągnięcia,
 • wykaz materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 • planowane sytuacje edukacyjne i ich funkcje,
 • dodatkowe karty pracy dla ucznia i pomoce dla nauczyciela.

W części 2 „Lekcji z Piórem” przedstawiono 12 propozycji sposobu prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem podręcznika „Ciekawskie Pióro” cz.2. 

Jest to produkt cyfrowy (PDF). 

Komplet materiałów edukacyjnych „Ciekawskie Pióro” (III poziom nauczania):

 • jest zgodny z „Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą” oraz z nową podstawą programową obowiązującą w Polsce (2017),
 • posiada pełną obudowę metodyczną,
 • uwzględnia problemy typowe dla dzieci dwujęzycznych,
 • uwzględnia różnice w poziomie znajomości języka polskiego wśród dzieci polonijnych,
 • jest dopasowany do specyfiki organizacyjnej i dydaktycznej uczenia języka ojczystego poza krajem w szkołach sobotnich,
 • umożliwia pracę w grupie o różnym poziomie znajomości języka polskiego i zróżnicowanym tempie uczenia się,
 • otrzymał znakomite recenzje i opinie.

W skład kompletu edukacyjnego wchodzi:

 • „Ciekawskie Pióro” – książka dla ucznia (części 1-3)
 • „Trening z Piórem” – zeszyt dla ucznia
 • „Lekcje z Piórem” – konspekty zajęć (podręcznik dla nauczyciela)
 • Program nauczania – do pobrania ze strony www.literka.org
 • Dodatkowe karty pracy – do pobrania ze strony www.literka.org

W serii „Przyjaciele z piórnika” ukażą się także:
„Szybki Długopis” – dla dzieci w wieku 8 – 9 lat (poziom 4)

Dane szczegółowe

Format

Liczba stron

91

Autor

Małgorzata Małyska

Wydawnictwo

Literka

Series

Przyjaciele z piórnika

Opinie

Opinie

There are no reviews yet.

Tylko zalogowani klienci, którzy zakupili produkt mogą komentować