Z miłości do książek

czytanie jest COOL

O nas

Polonijne Centrum Edukacyjne Literka jest organizacją non-profit, powołaną z myślą o wsparciu merytorycznym i metodycznym nauczycieli, rodziców i dzieci uczących się języka polskiego poza Polską. Realizuje swoje statutowe działania poprzez wyposażenie szkół w książki i pomoce dydaktyczne w pełni odpowiadające specyfice, potrzebom i wymaganiom współczesnych szkół polonijnych, inicjuje i wydaje podręczniki szkolne, organizuje konferencje i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i kadry zarządzającej. Współpracuje ze szkołami polonijnymi, współorganizuje spotkania autorskie i inne wydarzenia szkolne. Dotychczas nakładem Literki ukazały się trzy cykle podręczników z serii „Przyjaciele z piórnika”, do nauczania dzieci w wieku młodszym 5-9 lat: „Figlarna Kredka”, „Sprytny Ołówek”,  „Ciekawskie Pióro” i „Szybki Długopis” autorstwa Małgorzaty Małyski.

Koncepcja materiałów i proponowanych nauczycielom szkoleń uwzględnia specyfikę organizacyjno-dydaktyczną uczenia języka
ojczystego/dziedziczonego w środowisku poza krajem, rolę rodziców w edukacji dziecka oraz psychologiczne aspekty uczenia się dziecka. 

Mamy nadzieję, że zarówno materiały, jak i szkolenia spełnią Państwa oczekiwania i przyczynią się do rozwijania wśród uczniów mieszkających poza granicami Polski znajomości języka polskiego.